Πολιτική απορρήτου και Ιατρική αποποίηση

1. Πολιτική απορρήτου

To mousikotherapia.com χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με αυστηρότητα, ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Η προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών των εταίρων και άλλων επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν πολιτική του mousikotherapia.com. Τα προσωπικά στοιχεία στοιχεία που υποβάλλονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας δεν θα αποκαλύπτονται σε άλλους φορείς με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Ιατρική αποποίηση-Υπεύθυνη χρήση αυτή της ιστοσελίδας όταν περιλαμβάνει ιατρική συμβουλή

Το περιεχόμενο του mousikotherapia.com παρουσιάζεται μόνο ως μια επισκόπηση και γενικός οδηγός για θεραπεία, υγεία και ψυχολογία. Το περιεχόμενο παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί υποκατάστατο της διαβούλευσης με τον φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας. Η ιστοσελίδα mousikotherapia.com δεν προσφέρει τελική ή πλήρη ιατρική συμβουλή, κατά τη θεραπεία, το ψυχολογικό ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο της ιατρικής και της υγείας.

 

Μην παραβλέψετε ποτέ ιατρική συμβουλή ή καθυστερήσετε στην αναζήτηση αυτής με αφορμή κάτι που έχετε διαβάσει στην παρούσα ιστοσελίδα. Για ολοκληρωμένη παροχή συμβουλών θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με ειδικευμένο γιατρό ή  επαγγελματία υγείας για περεταίρω πληροφορίες και παροχή συμβουλών. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας για την εφαρμογή της θεραπείας, ψυχοθεραπείας, μουσικοθεραπείας ή για πληροφορίες όσον αφορά τα συμπτώματα, συναισθήματα ή συνθήκες σας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο δεν είναι πλήρεις και δεν καλύπτουν όλες τις συνθήκες, διαταραχές ή την θεραπεία τους.

 

Το mousikotherapia.com και ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα ή άλλες ζημιές που ανακύπτουν.

 

3. Πνευματικά δικαιώματα
Όλο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα mousikotherapia.com είναι προστατευμένο από τους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εγκρίθηκε το 1952 (Βέρνη) και αναθεωρήθηκε το 1972 (Παρίσι). Τα δικαιώματα έκτοτε έχουν επεκταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Γενεύη) για να περιλαμβάνουν ηλεκτρονική και εικονική πνευματική ιδιοκτησία. Για χρήση του συνόλου ή τμημάτων των κειμένων που περιέχονται στον παρόντα διδικτυακό τόπο πρέπει να λαμβάνεται άδεια από το mousikotherapia.com.

4. Το περιεχόμενο του ιστοχώρου © 2016, mousikotherapia.com

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από το mousikotherapia.com και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο της παρέχεται από το mousikotherapia.com και είναι αυστηρά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 

5. Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο mousikotherapia.com. Κάθε μία έχει τη δική της πολιτική απορρήτου και νομική αποποίηση ευθυνών. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν από την αποδοχή ή χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγών των πληροφοριών αυτών. Το mousikotherapia.com δεν εγγυάται την ακρίβεια των, ή κάποια άλλη πτυχή σχετικά με αυτές τις πηγές και το περιεχόμενό τους. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης.

 

Ομοίως, πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου του mousikotherapia.com . Το mousikotherapia.com δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το mousikotherapia.com εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

 

6. Ανταλλαγή συνδέσεων με το mousikotherapia.com

 Άλλες ιστοσελίδες μπορεί να οργανώσουν ανταλλαγή συνδέσμου με την ιστοσελίδα του mousikotherapia.com, ή την προώθηση της ιστοσελίδας του mousikotherapia.com στη δική τους ιστοσελίδα ή πύλη τους μέσω ενός συνδέσμου ή/και με αναφορά στο περιεχόμενο. Όλο το υλικό πρέπει να αναγνωρίζει σαφώς την πηγή και να υπάρχει σύνδεσμος με το mousikotherapia.com

Αντωνία Χατζηευτυχίου

Μουσικοθεραπεύτρια

Ακολουθήστε μας

mousikotherapia.com © 2017