Πληροφορίες για τη μουσικοθεραπεία

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Η Μουσικοθεραπεία είναι ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο επάγγελμα υγείας, στο οποίο η μουσική και οι ήχοι χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων που σχετίζονται με τις συναισθηματικές, ψυχικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας.

 

H Μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή, με σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Μουσικοθεραπεία (προπτυχιακού ή /και μεταπτυχιακού επιπέδου). Ο μουσικοθεραπευτής είναι ειδικά εκπαιδευμένος με άριστες γνώσεις μουσικής και ψυχολογίας, έτσι ώστε να στηρίζει τη θεραπευτική διαδικασία με ευαισθησία και ευελιξία.

 

Κατα τη διάρκεια μιας συνεδρίας μουσικοθεραπείας χρησιμοποιούνται ποικίλες ερευνητικά τεκμηριωμένες μουσικοθεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις, με σκοπό την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων που έχουν τεθεί. Οι στόχοι της μουσικοθεραπείας διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Έτσι, είναι μια θεραπεία καθαρά προσωπική και εξατομικευμένη για κάθε περίπτωση.

Τι γίνεται σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας;

Υπάρχουν πολλές μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή, την προσωπικότητά του, αλλά πάνω απ’όλα τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου. Ο μουσικοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τις ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας, θα στηρίξει τη θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας μουσικοθεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις οι οποίες είναι κατάλληλες για την κάθε περίπτωση. Μερικές από τις πιο βασικές τεχνικές μουσικοθεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας είναι ο κλινικός μουσικός αυτοσχεδιασμός (αυθόρμητη δημιουργία μουσικής εκείνη τη στιγμή από θεραπευτή και θεραπευόμενο), η μουσική ακρόαση, η αναδημιουργία γνωστών κομματιών/τραγουδιών, η σύνθεση τραγουδιού, η ανάλυση στίχων κ.α.

 

Στη διαδραστική μουσικοθεραπεία (interactive music therapy) ο μουσικοθεραπευτής και ο θεραπευόμενος δημιουργούν μουσική εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία μουσικών οργάνων συμπεριλαμβανομένης και της φωνής τους. Η διαδραστική μουσικοθεραπεία είναι η πιο διαδεδομένη μορφή μουσικοθεραπείας και αυτή που έχει τις πιο πολλές κλινικές εφαρμογές σε πολλά διαφορετικά πεδία και ομάδες ατόμων. Αυτό το είδος μουσικοθεραπείας εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών, από βρέφη μέχρι υπερήλικες.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;

Ανάλογα με το άτομο ή την ομάδα ατόμων που λαμβάνουν μουσικοθεραπεία, μερικοί από τους τομείς στους οποίους μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία είναι:

 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Προσωπική ανάπτυξη

 • Ανάπτυξη λόγου/ομιλίας

 • Ενίσχυση συναισθηματικής έκφρασης

 • Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων

 • Βελτίωση διανοητικών/γνωστικών λειτουργιών

 • Ανάπτυξη μη-λεκτικής επικοινωνίας

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής

Η μουσικοθεραπεία στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και την αποκατάσταση λειτουργιών του ατόμου, έτσι ώστε αυτό να πετύχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της πρόληψης, της αποκατάστασης ή και της θεραπείας.

Ποιους μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών: νεογέννητα, βρέφη, παιδιά, έφηβους, ενήλικες και υπερήλικες. Επίσης, η μουσικοθεραπεία έχει πολλές εφαρμογές και μπορεί να βοηθήσει άτομα  οποιασδήποτε ψυχοσωματικής κατάστασης, δουλεύοντας είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει άτομα με:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Φάσμα αυτισμού, Σύνδρομο Rett)

 • Ψυχικές, ψυχοσωματικές διαταραχές (Άγχος, στρες, κατάθλιψη κ.α)

 • Διαταραχή Ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

 • Εγγενείς διαταραχές/σύνδρομα (Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραστου Χ κ.α)

 • Δυσκολίες/διαταραχές στην επικοινωνία

 • Νευρολογικές παθήσεις (σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση κ.α)

 • Μαθησιακές δυσκολίες

 • Νοητική υστέρηση

 • Συναισθηματικές δυσκολίες

 • Προβλήματα συμπεριφοράς

 • Κινητικές δυσκολίες

 • Εξαρτήσεις

 • Ογκολογικά προβλήματα

 

Επίσης, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου, ως μια δημιουργική ψυχοδυναμική παρέμβαση, με στόχο την αυτογνωσία και τη ψυχολογική ανάπτυξη. Συμπερασματικά, είναι μεγάλο το φάσμα των δυσκολιών στο οποίο εφαρμόζεται η μουσικοθεραπεία και μπορεί να βοηθήσει. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και η θεραπεία προσαρμόζεται κάθε φορά με γνώμονα την καλύτερη δυνατή έκβαση της πορείας του θεραπευόμενου.

mousikotherapia-kypros-plirofories

Ακολουθήστε μας

mousikotherapia.com © 2017